Музикален салон

+

Източната стая на етажа е устроена като музикален салон, който разполага с пиано и 30 седящи места (а с отворена врата към вестибюла може да поеме до 35-40 души публика).Предназначен е за провеждане на продукции, камерни концерти, литературни четения и други неголеми културни прояви.Може да бъде използван за репетиции на неголеми музикални състави, за обучение по музика от частни учители и за провеждане на часове по музика от казанлъшките училища.

Ползването на Музикалния салон за провеждане на часове по музика от казанлъшките училища и за репетиции от самодейни (любителски) музикални състави в рамките на работното време на Дома е безвъзмездно.
Ползването на Музикалния салон за провеждане на часове по музика от казанлъшките училища и за репетиции от самодейни (любителски) музикални състави извън работното време на Дома е свързано със заплащане на определени режийни разходи, които се договарят.

Ползването на Музикалния салон за приходоносни дейности - провеждане на камерни концерти с вход; срещи-разговори, уроци по музика от частни учители, майсторски класове и други прояви, заплащани от участниците, представяне на книги и др. п. е възмездно и се договаря съгласно долния ценоразпис:

Времетраене (ефективно ползване) Летен сезон
01.04-15.10
Зимен сезон
16.10-31.03
Ползване на пианото на Петко Стайнов Ползване на аудиоуредбата с касети или дискове на ползвателя
До 1 час 17,00 лв 25,00 лв 10,00 лв 8,00 лв
До 2 часа 25,00 лв 33,00 лв 15,00 лв 15,00 лв
До 3 часа 33,00 лв 40,00 лв 20,00 лв 20,00 лв
Повече от 3 часа 40,00 лв 50,00 лв 20,00 лв 25,00 лв

Ползването на Музикалния салон и общите помещения за организиране на изложби става по договаряне.


Фондация "Петко Груев Стайнов"

Исторически музей "Искра" - Казанлък