Музикални празници “Петко Стайнов-Казанлък 2019“
01.12.2019

Концерт на трио Арденца в Исторически музей “Искра“ - Казанлък

Цялата статия »»


Изложба за Панчо Владигеров
28.11.2019 ÷ 09.12.2019

Владигеров в музикалния калейдоскоп на 20 век. Посоки, връзки, отражения.

Цялата статия »»


Концерт в памет на оперния певец Петко Лилов
19.07.2019

Цялата статия »»


Клавирен рецитал
24.06.2019

Цялата статия »»


40 Международен майски хоров конкурс «Проф. Георги Димитров» - Варна 2019
16.05.2019 ÷ 19.05.2019

Детски хор «Аврора» от Москва с диригент Анастасия Беляева е носителят на наградата на Фондация «Петко Гр. Стайнов»

Цялата статия »»Фондация "Петко Груев Стайнов"

Исторически музей "Искра" - Казанлък