начало >
Електронният архив се помещава в приземието. Предназначен е за посетителите на музейната експозиция, които желаят да получат по-богата информация за композитора, както и за ученици, студенти и изследователи, които проучват живота, творчеството и многостранните дейности на Петко Стайнов.
Достъпен е и в интернет на адрес: http://arc.staynov.net

Той ще функционира от пролетта на 2003 год. и ще предлага около четири хиляди дигитални изображения на документите и материалите от фондовете на архивите и биб-ли-о-теките, представени в музейната експозиция.

Документите и материалите са систематизирани в следните рубрики:
- публикации за Петко Стайнов в България
- публикации за Петко Стайнов в чуждестранния печат
- оригинали, вкл. брайлови и печатни издания на партитури и щимове на произве-денията на Петко Стайнов
- статии, интервюта и други публикации от Петко Стайнов
- документи, свързани с награждавания, удостоявания и чествания на Петко Стай-нов
- афиши, покани, програми за концерти с изпълнения на творби на Петко Стайнов
- фотоматериали за живота и музикално-обществената дейност на Петко Стайнов
- кореспонденция на Петко Стайнов
- дискография на произведения на Петко Стайнов
- официални документи, свързани със живота, творчеството и обществаната дей-ност на Петко Стайнов
- други материали.
На един следващ етап архивът ще предлага и възможност за прослушване на запи-си на произведения на Петко Стайнов, както и за гледане на заснети за него филми.
Посетете:
изложбена зала1
изложбена зала 2
Електронен архив
 

карта на Казанлък |

Електронен архив: http://arc.staynov.net